Obecnie zdecydowana większość dronów służy do użytku rekreacyjnego, ale przewiduje się, że do 2035 r. będzie ich ponad 400 000 do użytku profesjonalnego w naszym kraju. W ostatnich latach drony okazały się bardzo przydatnym narzędziem do kręcenia filmów, rozrywki, systemów nadzoru, śledzenia, kwestii rolniczych, handlu elektronicznego i wielu innych możliwości. Mimo to brak doświadczenia i niewłaściwe korzystanie z tego rozwiązania spowodowało niejeden problem, zwłaszcza na lotniskach, w miejscach, gdzie niekontrolowany dron może spowodować znaczne uszkodzenia samolotów, wpływając na zdrowie wielu osób.

W tym sensie istnieje szereg zagrożeń związanych z dronami, takich jak ich zastosowania w obronie i szpiegostwie, dla których są doskonałym narzędziem. Urządzenia te mogą stanowić duże zagrożenie, jeżeli zostaną wykorzystane do przeprowadzania ataków, jeżeli kwestia cyberbezpieczeństwa nie jest dobrze dopracowana, ponieważ mają one większą łatwość dostępu do imprez masowych, a ponadto stały się szeroko stosowanym narzędziem pozyskiwania danych ze względu na ich zdolność do przemieszczania się. Z tego też względu wiele miast dostosowuje zakazy i kampanie informacyjne dotyczące dronów. Więcej na ten temat możesz przeczytać na tej stronie.

Niezamierzone zagrożenia

Z drugiej strony istnieje szereg niezamierzonych zagrożeń związanych głównie z przypadkowymi kolizjami, do których mogą doprowadzić drony, powodując poważne problemy i doprowadza do przerwania operacji na lotniskach, powodując ogromne straty finansowe.

Często niezamierzone kolizje są spowodowane awariami zarówno oprogramowania, jak i sprzętu drona, ale musimy również wziąć pod uwagę te sytuacje, w których awarie wynikają z pilotażu. W szczególności, tego typu kolizje mogą stanowić zagrożenie dla konstrukcji naziemnych i ludzi, dlatego należy zachować szczególną ostrożność na terenach miejskich i nie latać dronami w pobliżu budynków z dużą ilością okien.

Innym częstym niezamierzonym zagrożeniem są ptaki w przestrzeni powietrznej, które mogą powodować problemy z lotem drona, utrudniając reakcję i nawigację, dlatego zaleca się, aby nie latać w zamkniętych przestrzeniach, w pobliżu lotnisk lub w obszarach, w których występuje duża obecność ptaków. Należy również uważać na miejsca z dużą ilością dronów, gdyż mogą one generować zakłócenia, uniemożliwiając prawidłowe pilotowanie.